„JASEK PREMIUM HOTEL WROCŁAW MARIOLA JASEK, dywersyfikacja obecnej działalności w postaci usług hotelarskich – realizacja usług cateringowych wraz z dostawą oraz dedykowanym serwisem internetowym do składania zamówień.”

Projekty EU

 

JASEK PREMIUM HOTEL WROCŁAW MARIOLA JASEK realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „JASEK PREMIUM HOTEL WROCŁAW MARIOLA JASEK, dywersyfikacja obecnej działalności w postaci usług hotelarskich – realizacja usług cateringowych wraz z dostawą oraz dedykowanym serwisem internetowym do składania zamówień.”

 

Cel projektu: Celem  realizacji projektu jest poszerzenie i dywersyfikacja oferty Wnioskodawcy, dzięki wdrożeniu nowej usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Przedmiotem projektu jest zakup środków trwałych , do działalności gospodarczej Wnioskodawcy- Hotelu Jasek Premium we Wrocławiu. W ramach projektu

zostaną zakupione piece konwekcyjne, zmywarka do pojemników i termosów, panele fotowoltaiczne, które umożliwią Wnioskodawcy poszerzenie katalogu usług hotelu o nowy rodzaj usługi, pozwalający na dywersyfikację prowadzonej działalności gospodarczej w celu ochrony przed skutkami pandemii Covid-19.

 

Wartość projektu: 356 700,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 232 000,00 PLN

 

Kontakt

JASEK PREMIUM HOTEL WROCŁAW MARIOLA JASEK

Adres do korespondencji : ul. Sułowska 39, 51-180 Wrocław

Osoba do kontaktu: Sławomir Jasek

E-mail: hoteljasek.com.pl

Telefon: (+48) 71 710 07 00

 

 

„Andrzej Jasek HOTEL „JASEK”, dywersyfikacja obecnej działalności hotelarskiej – otwarcie Centrum Turystyki Rowerowej”

Projekty EU

 

ANDRZEJ JASEK HOTEL”JASEK” realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Andrzej Jasek HOTEL „JASEK”, dywersyfikacja obecnej działalności hotelarskiej – otwarcie Centrum Turystyki Rowerowej”

 

Cel projektu: Celem  realizacji projektu jest poszerzenie i dywersyfikacja oferty Wnioskodawcy, dzięki wdrożeniu nowej usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej poprzez stworzenie i uruchomienie Centrum Turystyki Rowerowej.

 

Przedmiotem projektu jest zakup środków trwałych , do działalności gospodarczej Wnioskodawcy- Hotelu Jasek Premium we Wrocławiu. W ramach projektu

zostaną zakupione rowery elektryczne oraz stacja ładowania rowerów, panele fotowoltaiczne oraz kontener serwisowy które umożliwią Wnioskodawcy poszerzenie katalogu usług hotelu o nowy rodzaj usługi, pozwalający na dywersyfikację prowadzonej działalności gospodarczej w celu ochrony przed skutkami pandemii Covid-19.

 

Wartość projektu: 492 000,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 320 000,00 PLN

 

Kontakt

ANDRZEJ JASEK HOTEL”JASEK”

Adres do korespondencji: ul. Nowa 13, 51-180 Psary

Osoba do kontaktu: Sławomir Jasek

e-mail: hote@hoteljasek.com.pl

Telefon: 663254692